Εκτύπωση από Vista σε XP shared εκτυπωτή

Σας έχει τύχει ποτέ να χρειάζεστε να κάνετε εκτυπώσεις από υπολογιστή που τρέχει windows vista σε εκτυπωτή που είναι σε κοινή χρήση από μηχάνημα που τρέχει windows XP , και οι εκτυπώσεις είτε να μη γίνοται καθόλου, είτε να γίνονται με προβλήματα;

Αν ναι διαβάστε παρακάτω:

Το πρόβλημα οφείλεται στο ότι τα Vista όταν συνδέονται στο εκτυπωτή που τρέχει τα windows XP χρησιμοποιούν τον driver που είναι εγκατεστημένος στα XP. O διωερσ όμως αυτός τυχαίνει πολλές φορές να μην είναι συμβατός με τα Vista.

Η λύση στα Αγγλικά:

1) Connect the printer to the Vista “client” PC, as though it were to be used with that computer, and install it. This ensures that it has all the necessary software/drivers on board.

2) Reconnect it to the “host” PC and, in its Properties, set it as “shared”. Make a note of both the host PC’s “Computer Name” and the printer’s “Share Name”.

3) In the Vista “client” PC, launch the “Add a Printer” wizard and select the “Add a local printer” option. This automatically opens a new dialog box in which to select the Port.

4) Click the “Create a new port” radio button and leave the drop-down menu options on the default of “Local Port”. Click Next.

5) A small box opens in which to enter the Port Name. Type in the path to the “shared” printer in the host PC using the format \computernamesharename where computername and sharename are the details you noted in (2) above.

6) Select the Printer driver from the list provided, which should include the driver you originally installed, otherwise use the “Have Disk” button to install the correct Vista driver if it is not in the list. It is essential that a Vista-compatible driver for your printer is used. Click Next.

7) Give the printer a name and choose whether to set it as the default. Click Next.

8) Print a test page to verify functionality and then click Finish.

Σε έμενα δούλεψε μια χαρά.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s