Αλλαγή default πόρτας του Remote Desktop

Αν έχεις δύο υπολογιστές στο δίκτυό σου με μία μόνο WAN IP και θέλεις να χρησιμοποιείς Remote Desktop και στους δύο υπολογιστές, τότε μπορείς να αλλάξεις την default πόρτα του Remote Desktop  σε έναν από τους δύο.

Οδηγίες από τη μαμά microsoft : 1,2

Και μην ξεχάσετε να προσθέσετε τη νέα πόρτα στις εξαιρέσεις του firewall που χρησιμοποιείτε.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s