Νέος Κατάλογος IKEA 2010

Ο νέος κατάλογος του IKEA για το 2010 είναι online. Τώρα για όσους θέλουν να τον έχουν ολόκληρο στον υπολογιστή τους και δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να παραλάβουν το κατάλογο στο σπίτι, πατήστε στο παρακάτω link και απλά βάλτε στο αρχείο “ΙΚΕΑ” που προκύπτει το extension pdf.

Ελληνικός κατάλογος ΙΚΕΑ 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s